Ważne informacje dotyczące egzaminu

Czas trwania egzaminu: 25 minut.

Cały test jest jednokrotnego wyboru.
Udzielenie odpowiedzi na zadanie polega na:
- wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund,
- wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi,
- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z częsci teoretycznej wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości cofania się do poszczególnych pytań