WAŻNE INORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)